คลินิกวางแผนครอบครัว

จำหน่ายยาสอด ยาขับเลือด ขับประจำเดือน ยาทำแท้ง ปลอดภัยได้ผลแน่นอนกล้ารับประกัน100% โทร.092-3144643, 093-0038229

การทำแท้งจะสมบูรณ์เมื่อใช้ยา2ชนิดนี้ควบคู่กัน

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกระบุว่าหากต้องการจะทำแท้งให้สมบูรณ์ต้องใช้ยา 2 ชนิดควบคู่กัน ซึ่งก็คือ ไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล ยาทั้งสองชนิดนี้ปัจจุบันไม่มีขายในร้านขายยา แต่อาจจะมีเฉพาะในรพ.ใหญ่ๆ และคลินิคเฉพาะบางที่เท่านั้น

ยาทั้งสองชนิดเมื่อใช้ร่วมกันให้ผลดีในการยุติการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะเมื่อครรภ์อ่อน และองค์การอนามัยโลกยอมรับว่าผู้หญิงสามารถใช้เองที่บ้านได้ภายใน 9 สัปดาห์ ถ้า มีข้อมูลที่ถูกต้อง

ปัจจุบันมีการคลินิกทำแท้งเถื่อนหลายแห่งมากมาย และให้ข้อมูลว่าสามารถซื้อยามากิน เหน็บ สอด เองที่บ้านได้แม้อายุครรภ์มากกว่า 9 สัปดาห์ ยาเหล่านี้ที่ขาย บางครั้งเราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเป็นยาจริงหรือไม่ แต่พี่ก็เข้าใจความรู้สึกที่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า
แต่ละปีมีผู้หญิงตั้ง 45 ล้านคนทำแท้ง เพราะเหตุผลต่างๆ
แต่การทำแท้ง ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย
ทำให้เสี่ยงเสียชีวิต หรือเป็นโรคเรื้อรัง
บางคนทำแท้งเอง เช่นใช้เหล็กแหลมๆ ไม้แขวนเสื้อ น้ำสบู่ หรืออื่นๆ
สถานที่ทำแท้งที่ไม่ได้ทำโดยหมอ ทำให้เกิดอันตรายอย่างยิ่ง
การทำแท้งด้วยการใช้ยาเป็นสิ่งที่ยอมรับโดยองค์การอนามัยโลก แต่ในประเทศไทยผู้หญิงหาซื้อยาไม่ได้

ทำแท้ง

 

แสดงความคิดเห็น »

ประเทศใดบ้างอนุญาตทำแท้งถูกกฎหมาย?

ประเทศใดบ้างอนุญาตทำแท้งถูกกฎหมาย?

หลังจากสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถทำแท้งด้วยการใช้ยาได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ทำได้เฉพาะในเงื่อนไขที่จำกัดมาก รายงานชิ้นนี้จะพาไปดูว่า ประเทศใดบ้างที่ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กฎหมายการทำแท้งฉบับใหม่ของไอร์แลนด์ ระบุว่า ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อแพทย์ 3 คนลงชื่อรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ ว่าหากปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อไป ผู้หญิงอาจมีอันตรายถึงชีวิต
ในขณะที่ผู้ต่อต้านการทำแท้งในไอร์แลนด์ต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ ผู้สนับสนุนสิทธิการทำแท้งจำนวนมากก็โจมตีกฎหมายฉบับนี้เช่นกัน โดยกล่าวว่ากฎหมายให้สิทธิผู้หญิงอย่างจำกัดมาก ภายใต้กฎหมายนี้ ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่ทารกในครรภ์พิการ และผู้หญิงที่ครรภ์เป็นพิษจนมีอันตราย แต่ไม่ถึงชีวิต ก็ยังไม่มีสิทธิทำแท้ง
หากไม่นับนครรัฐเล็กๆ อย่าง วาติกัน มอลตา และอันดอร์รา ไอร์แลนด์เป็นเพียงประเทศเดียวในยุโรปที่ยังจำกัดสิทธิผู้หญิงในการทำแท้งอย่างเคร่งครัด ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้เสรีในระยะตั้งครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน หากเกิน 3 เดือน ผู้หญิงยังสามารถทำแท้งได้ ถ้าแพทย์เห็นว่าการตั้งครรภ์อาจกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย หรือจิตใจของหญิงเจ้าของครรภ์ รวมถึงเด็กในท้องเสี่ยงจะพิการ หรือผู้หญิงอายุต่ำกว่า 14 ปี
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ก็ให้สิทธิทำแท้งค่อนข้างเสรี แม้ว่าแต่ละมลรัฐของสหรัฐฯ จะมีข้อจำกัดต่างกันอยู่บ้างสำหรับกรณีท้องแก่
ในทางตรงกันข้าม ประเทศในทวีปแอฟริกาเกือบทั้งหมดยังจำกัดสิทธิการทำแท้งอยู่มาก รายงานของสหประชาชาติเปิดเผยว่า ประเทศในทวีปแอฟริกา 54 ประเทศ มีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นที่ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งได้เสรี ได้แก่ ตูนิเซีย แอฟริกาใต้ และเคปเวิร์ด ประเทศในอเมริกาใต้ ซึ่งส่วนใหญ่ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ก็จำกัดสิทธิในการทำแท้ง ประเทศที่เป็นข้อยกเว้นคือ กายอานา ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมอังกฤษ และมีประชากรกว่าครึ่งนับถือคริสต์นิกายแองกลิกัน
ประเทศในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ก็ยังจำกัดสิทธิในการทำแท้งเช่นกัน  แม้แต่ในประเทศมุสลิมที่ร่ำรวยและเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ อย่างกาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้หญิงก็ยังมีสิทธิทำแท้งได้เพียงกรณีเดียว คือในกรณีที่การตั้งครรภ์อาจทำให้เสียชีวิตเท่านั้น
อย่างไรก็ดี มีประเทศที่เป็นข้อยกเว้นอยู่บ้าง ตุรกี ซึ่งเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม แต่รัฐไม่ยอมให้หลักศาสนาเข้ามากำหนดกฎหมาย ให้สิทธิผู้หญิงในการทำแท้งเทียบเท่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป  นอกจากนี้ ตูนิเซียและบาห์เรนก็ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งได้ค่อนข้างเสรี
ประเทศมุสลิมในเอเชียกลาง เช่น คาซัคสถาน อุซเบกิซสถาน คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก็ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งได้อย่างเสรีเช่นกัน
หากไม่นับตะวันออกกลาง ทวีปเอเชียนับว่าเป็นทวีปที่ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งค่อนข้างมาก มี 17 ประเทศที่ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งได้ค่อนข้างเสรี จีน อินเดีย เกาหลีใต้ มองโกเลีย กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศในเอเชียกลางเกือบทั้งหมดเปิดให้ทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมาย
ประเทศในเอเชียที่ยังจำกัดสิทธิทำแท้ง ส่วนใหญ่มักเป็นประเทศเคร่งศาสนา ไม่ว่าศาสนาอิสลาม เช่น บรูไน บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย หรือศาสนาพุทธ เช่น ศรีลังกา ภูฏาน และเมียนมาร์ และศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เช่น ฟิลิปปินส์
 ในประเทศไทย กฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้ในกรณีที่การตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้หญิง หรือในกรณีที่ผู้หญิงถูกทำให้ตั้งครรภ์โดยวิธีผิดกฎหมาย เช่น ถูกข่มขืน แต่กฎหมายไทยก็ยังไม่ยอมให้ผู้หญิงทำแท้งในกรณีที่ทารกในครรภ์พิการ หรือในกรณีที่ผู้หญิงไม่พร้อมด้วยวัยวุฒิ และทุนทรัพย์ที่จะมีลูก
ตามข้อมูลของสหประชาชาติ ประเทศพัฒนาแล้วกว่าร้อยละ 82 อนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่อนุญาติ

18 ข้อคิดเห็น »

“การทําแท้ง” คืออะไร

การทําแท้ง ไม่ว่าจะใช้ยาทำแท้งหรือจะใช้วิธีใดก็ตาม การทําแท้ง มีความหมายทางการแพทย์ว่า “เป็นการขัดขวางต่อชีวิตที่กําลังก่อตัวในครรภ์มิให้มีโอกาสเจริญออกมาสู่โลก”การทําแท้ง มีความหมายทางกฎหมายธรรมชาติว่า “เป็นวิธีการทําลายชีวิตมนุษย์ในขณะที่อาศัยอยู่ในครรภ์มารดา”

การทําแท้ง มีความหมายทางกฎหมายว่า “เป็นการปล้นสิทธิที่จะมีชีวิตโดยที่เจ้าของชีวิตเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีทางป้องกันตัว”

การทําแท้ง มีความหมายทางศีลธรรมว่า “เป็นการฆาตกรรมที่พ่อแม่ยินยอมให้เกิดขึ้น”ความหมายของการทําแท้งทั้ง 4 สถานบ่งชัดว่าเป็น “การฆ่า”ฝ่ายศาสนาคาทอลิกเน้นว่า “การทําแท้ง เป็นอาชญากรรมที่น่าเกลียดน่าชังที่สุด” (ธรรมนูญพระศาสนจักรในโลกสมัยนี ้ ข้อ 51)

การทําแท้งยังเป็นการกระทําที่จงใจอย่างเลือดเย็นโดยมีการเตรียมการล่วงหน้า มีการสมรู้ร่วมคิดมีการนําเอาวิชาการมาใช้โดยไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเป็นการกระทําที่น่าสยดสยองเพราะผู้มีหน้าที่ปกป้องชีวิตกลับเป็นผู้ทําลายชีวิตนั้นเสียเอง

สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ทรงกล่าวว่า “คําสั่งสอนของศาสนาคาทอลิกเรื่องการทําแท้งข้อนี้ ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง และเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้” (พระดํารัสแก่นักกฎหมาย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 1972) และเชื่อว่าหลักศีลธรรมตามคําสอนของศาสนาคาทอลิกในเรื่องนี้ก็ตรงกับศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม เป็นต้นสําหรับผู้ถือศาสนาคาทอลิก การทําแท้งโดยเต็มใจมีโทษทางศาสนาขั้นหนักอีกด้วย

ที่มา: แถลงการณ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการทําแท้ง 3 สิงหาคม พ.ศ.2522

แสดงความคิดเห็น »

การทำแท้ง มุมมองที่แตกต่างและข้อถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิการทำแท้ง

การทำแท้ง มุมมองที่แตกต่างและข้อถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิการทำแท้ง
“ผู้หญิงย่อมมีสิทธิตัดสินใจปัญหาของตัวเอง เพราะผลของการตัดสินใจย่อมกระทบต่อชีวิตของผู้หญิงโดยตรง การพัฒนาตัวอ่อนให้เจริญเติบโตจนคลอดออกมาเป็นคนนั้นเป็นภาระที่ผูกพันกันระหว่างแม่ลูก ผู้ที่ต้องรับภาระโดยตรงคือ แม่ ไม่ใช่คนอื่นในสังคม จึงสมควรอย่างยิ่งที่ผู้รับภาระนั้นจะเป็นฝ่ายเลือกเองว่ายินยอมที่จะเข้ารับภาระนั้นๆ หรือไม่” (สุชาดา2537, 73)

สิทธิทำแท้งของผู้หญิงเป็นความไม่รับผิดชอบ คุณใช้สิทธิโดยไม่คิดว่าเด็กมีสิทธิที่จะเกิด การที่ผู้หญิงเรียกร้องที่จะใช้สิทธิในร่างกาย คุณละลาบละล้วงสิทธิของคนอื่นหรือเปล่า คือสิทธิของทารกที่คุณจะไปฆ่าเขา” (สัมภาษณ์นักบวชหญิงในศาสนาคริสต์ อ้างใน ศศิธร 2543, 128)

ที่มา:การทำแท้ง: มุมมองที่แตกต่าง โดยวิลาสินี พนานครทรัพย์

http://clinicpansak.com
http://clinictamtank.com
http://tanksuresure.com
http://clinicsomporn.com
http://nantawanclinic.com
http://veenaclinic.com

5 ข้อคิดเห็น »

ยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ขับประจำเดือน ทำแท้ง RU-486 Cytotec ได้ผล 100%

ขาย ยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ขับประจำเดือน ทำแท้ง RU-486 Cytotec ได้ผล 100% 

หลายคนอาจประสบปัญหาตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม หรืออาจผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เรารับปรึกษาปัญหาไม่พร้อมมีบุตร ผู้มีปัญหาตั้งครรภ์ไม่ พึงประสงค์ ตั้งครรภ์ในวัยเรียน การยุติการตั้งครรภ์แบบปลอดภัยและได้ผลแน่นอน เราแนะนำการใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและอันตราย ของการทำแท้งเถื่อน ไม่ใช่ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ หรือยาสมุนไพรใดๆ รับประกันผล 100% จากประสบการณ์ที่เป็นที่ปรึกษากว่า 20 ปี     

ที่นี่ http://nantawanclinic.com 

http://veenaclinic.com

http://clinicpansak.com

ดิฉันเป็นคนนึงค่ะที่ตั้งครรภ์ตอนที่ตัวเองยังไม่พร้อมเพราะอนาคตยังไม่มั่นคง เพิ่งเรียนจบรับปริญญาและเริ่มทำงานได้แค่7เดือน แต่ถ้าคิดในแง่ดี มันดีมากแค่ไหนที่ลูกมาเกิดกับเราตอนนี้ไม่ได้มาเกิดตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ ทั้งที่อยุ่กับแฟนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไม่เคยคุมกำเนิดเลย ตอนนี้คงเป็นวาสนาที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกัน พ่อกับแม่จะอดทนเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด…รักมากตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้า

อยู่ดีๆก็ผ่านมาเจอเว็บนี้ค่ะ รู้สึกหดหู่ จากปัญหาความไม่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้อยากลอง ความคึกคะนอง ความคิดไปเองต่างว่าไม่เป็นไรหรอก หรือความตั้งใจ หรือความไม่รับผิดชอบของผู้ชาย หรืออะไรต่างๆที่เรียกว่าปัญหา และนี่คือปัญหาที่ใหญ่เพราะชีวิตคนๆนึงกำลังจะได้เกิดมาหรือไม่ คุณยังไม่ได้เห็นหน้าหรือสัมผัสเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆ คุณจะไม่รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่สวรรค์มอบมาให้คุณ ถ้าวันนั้นคุณคิดที่จะฆ่าเขา คุณจะต้องเสียดายมากๆ ยังมีวิธีหรือทางออกอื่นๆที่คุณยังสามารถแก้ไขได้ คุณอย่าคิดเอง***ย้ำ***อย่าคิดไปเอง เออเอง ปรึกษาพ่อแม่ดูหรือยัง ไม่ต้องกลัว เชื่อว่าพ่อแม่รักลูกทุกคนและพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ ถ้าเรื่องกลับกันวันนี้คุณเอาเด็กไว้แล้วเขาเกิดมาคุณจะรู้ว่าความเป็นแม่ยิ่งใหญ่แค่ไหน จะรู้ว่าพ่อแม่รักคุณยังไง แล้วทำไมให้อภัยคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื่อมเสีย หรือเรื่องที่คิดว่าทำให้ท่านเสียใจ ถ้าจะบอกว่าหนูยังเด็กยังเรียนอยู่แต่ในเมื่อพลาดไปแล้ว ปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ อยากให้ปรึกษาพ่อแม่พี่น้องเราก่อน อยากให้กล้าพูด กล้าทำผิดก้อต้องกล้ารับผิดไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรเลย
ผู้ชายไม่เอาไม่รับผิดชอบ อยากให้คิดว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวสมัยนี้เยอะแยะอย่าไปแคร์เห็นหน้าลูกแล้วขี้คร้านจะลืมนึกถึงแฟนไปเลย(เรื่องจริงนะ) ถ้าคิดว่าไม่เอาอะไปเอาออกดีกว่าอยากให้คิดถึงผลกระทบต่อร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ การไปเอาเด็กออกก้อเหมือนการคลอดลูกอะค่ะ แค่การไปเอาเด็กออกคือ ***การคลอดลูกแต่ไม่ได้เห็นหน้าลูกและไม่ได้ลูกกลับสู่อ้อมกอด*** กับการตั้งครรภ์ 9เดือน แล้วคลอดลูกออกมา ได้เห็นหน้าได้กอดแล้วนำกลับบ้านไปเลี้ยงดูให้เราปู่ย่าตายายได้ชื่นชม ***อยากให้ลองคิดให้กว้างขึ้น มองให้กว้างขึ้นกว่านี้ หรือถ้าตั้งครรภ์ใกล้คลอดแล้ว

สวัสดีค่ะ เป็นคนนึงที่เห็นด้วยเรื่องการทำแท้งที่ถูกกฎหมายค่ะ และก็สนับสนุนทางเลือกอื่นๆของคนที่ท้องแต่ไม่พร้อมทั้งเรื่องการติดต่อให้ครอบครัวบุญธรรมรับเด็กไปเลี้ยง ตู้รับเด็กและการให้การสับสนุนอื่นๆของรัฐที่เป็นทางเลือก เพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำแท้ง แต่คนที่ทำต้องทำเพราะความจำเป็น และไม่อยากให้ใช้ความเชื่อเรื่องศาสนามาเป็นคัววัดว่าควรให้มีการทำแท้งหรือไม่ควร เพราะคนทั้งประเทศไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันและไม่ได้มีศีลธรรมแบบเดียวกันทุกคน แต่ละคนก็มีปัญหาของตัวเองที่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจ และเชื่อว่าการทำแท้งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในร่างกายของผู้หญิง การที่จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราเราก็ควรจะมีสิทธิตัดสินใจ

ถึงจะดูเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ก็ต้องมองนะคะว่าคนที่มีปัญหาเป็นใคร ถ้าเป็นคนที่ท้องแล้วก็ต้องบอกว่าทางเลือกเหลือน้อยจนแทบไม่เห็นหนทาง และผู้ชายก็แบกรับปัญหาน้อยมากอะไรถ้าเทียบกับผู้หญิงที่มีตั้งแต่ถูกออกจากโรงเรียน หมดอนาคตการศึกษา ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากสังคม ปัญหาสุขภาพจิต ถ้าเลือกจะทำแท้งก็มีทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพและอาจเสียงถึงตายได้

อยากจะบอกว่าดีใจนะคะที่ได้รู้ว่ามีคนที่มองเห็นและทำงานช่วยเหลือคนที่ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบของสังคม ก็เลยอยากจะให้กำลังใจคนที่ทำงานเรื่องทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องแต่ไม่พร้อมต่อไปนะคะ อยากให้มีการแก้กฎหมายและมีมาตรการของรัฐที่ดีกว่านี้ค่ะ เมื่อวันก่อนได้คุยกับเพื่อนๆเรื่องการทำแท้ง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการทำแท้งถูกกฎหมายเหมือนกันนี่แหละค่ะ มีเพื่อนแค่คนเดียวที่โอเคกับกฎหมายเรื่องการทำแท้งของไทยในตอนนี้ ก็เลยอยากให้มีการผลักดันเรื่องนี้ให้มีการลงประชามติหรือทำโพลล์เรื่องการทำแท้งถูกกฎหมายต่อไป ถ้ามีการล่ารายชื่อแก้กฎหมายเรื่องนี้หนูคนนึงค่ะที่ยินดีจะเข้าร่วมด้วย ยังไงฝากพี่ๆด้วยนะคะ

ปล หนูไม่เคยท้อง ไม่เคยทำแท้ง แต่เรื่องราวที่ได้เคยพบเจอมาในชีวิตทำให้หนูเชื่อว่าเราไม่ควรจะตัดสินใครค่ะ ทุกคนล้วนมีเหตุผลของตัวเองกันทั้งนั้น หนูเชื่อว่าและไม่มีใครที่อยากท้องเพื่อไปทำแท้ง

64 ข้อคิดเห็น »

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 42 other followers

%d bloggers like this: